arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Sestanek skupine za poročanje v okviru programa CAFE (Clean Air for Europe)

Objavljen: 11 10 2005
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: kakovost zraka, poročanje podatkov
Vir:
URL naslov:

30.09.2005 je v okviru Evropske komisije v Bruslju potekal sestanek delovne skupine za poročanje, ki deluje v okviru programa CAFE (Clean Air for Europe). Na sestanku so bile predstavljene poročevalske obveznosti s področja kakovosti zraka v letu 2005 ter izkušnje držav pri poročanju ter uporabi poročevalskih orodij. Poleg tekočih poročevalskih obveznosti smo bili člani delovne skupine seznanjeni z novo strategijo za čisti zrak, ki so jo pripravili v okviru programa CAFE na Evropski komisiji. Poleg strategije se do leta 2007 pričakuje tudi sprejem nove okvirne direktive za kakovost zraka. Ta združuje vse trenutno obstoječe direktive kakovosti zunanjega zraka. Z vidika poročanja predvideva nova okvirna direktiva kakovosti zunanjega zraka ažuriranje vseh trenutno obstoječih poročevalskih obveznosti. Podrobnosti poročanja bodo podrobneje opredeljene v obliki podzakonskega akta k okvirni direktivi. Novosti, ki jih prinaša poročanje na področju zraka v prihodnosti so vezane predvsem na vpeljavo e-poročanja ter uporabo orodij, ki jih je Evropska agencija za okolje že pripravila v okviru poročevalskega omrežja Reportnet. Poleg elektronskega poročanja se z vsebinskega vidika predvideva ažuriranje orodja DEM ter vseh ostalih poročil (ocenjevanje kakovosti zraka, poročanje o monitoringu). S tem namenom smo se v okviru skupine razdelili na naslednje tri podskupine – monitoring, ocenjevanje kakovosti zraka ter e-poročanje. Vsaka izmed podskupin bo imela za nalogo pripraviti osnutke izhodiščnih dokumentov, ki bodo osnova za razpravo na »CAFE steering group«. Glede poročanja in izmenjave podatkov je bila podana »prošnja«, naj vse države redno izpolnjujejo poročevalske obveznosti, opredeljene v direktivah. V primeru neizvedljivosti poročanja naj države zaprosijo za podaljšanje roka implementacije (primer plani in programi). Naslednji sestanek skupine se predvideva v decembru 2005.

Please note that this story expired on 10.11.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti