Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Projekt priprave ocene onesnaženosti okolja zaradi kemikalij v Evropi

Objavljen: 11 10 2005
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: modeliranje, ocena onesnaženosti, kemikalije, EPER, PRTR
Vir:
URL naslov:

16.avgusta 2005 je na Evropski agenciji za okolje v Copenhagnu potekal sestanek na temo »Modelling environmental concentrations of chemicals from emission data«. Sestanka so se poleg predstavnikov Evropske agencije za okolje (EEA) in njenega omrežja EIONET, udeležili tudi predstavniki industrije ter EEA pogodbeni partnerji - predstavniki podjetja AEA Technology Environment iz Velike Britanije ter predstavniki centra za okoljski kemijo in toksikologijo (RECETOX-TACOEN) iz Masarykove univerze v Brnu, Češka. Na sestanku so bili predstavljeni rezultati omenjenega projekta, predvsem pregled uporabljenih modelov ter predlog nadaljnjih nalog za pripravo ocene onesnaženosti okolja zaradi kemikalij v Evropi. Ugotovljeno je bilo, da je bilo za potrebe priprave ocene onesnaženosti uporabljenih zadovoljivo število modelov in da t.im. »screening« ne daje rezultatov z zadovoljivo točnostjo. Tudi vhodni podatki, črpani iz EPER baze podatkov, ne pokrijejo celotnega spektra kemikalij, ki so predmet točkovnega vira onesnaževanja iz industrije. Popolnejša baza kemikalij bo PRTP, ki bo do leta 2009 nadomestil EPER. Glede javne objave podatkov, ki se navezujejo na napovedi o onesnaževanju s kemikalijami, ni bilo doseženega soglasja, predvsem s strani predstavnikov industrije ne, predvsem zaradi razloga, da modeli ne nudijo rezultatov zadovoljive natančnosti, kar bi lahko pomenilo zavajanje širše javnosti.

Please note that this story expired on 10.11.2005