arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Projekt priprave ocene onesnaženosti okolja zaradi kemikalij v Evropi

Objavljen: 11 10 2005
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: modeliranje, ocena onesnaženosti, kemikalije, EPER, PRTR
Vir:
URL naslov:

16.avgusta 2005 je na Evropski agenciji za okolje v Copenhagnu potekal sestanek na temo »Modelling environmental concentrations of chemicals from emission data«. Sestanka so se poleg predstavnikov Evropske agencije za okolje (EEA) in njenega omrežja EIONET, udeležili tudi predstavniki industrije ter EEA pogodbeni partnerji - predstavniki podjetja AEA Technology Environment iz Velike Britanije ter predstavniki centra za okoljski kemijo in toksikologijo (RECETOX-TACOEN) iz Masarykove univerze v Brnu, Češka. Na sestanku so bili predstavljeni rezultati omenjenega projekta, predvsem pregled uporabljenih modelov ter predlog nadaljnjih nalog za pripravo ocene onesnaženosti okolja zaradi kemikalij v Evropi. Ugotovljeno je bilo, da je bilo za potrebe priprave ocene onesnaženosti uporabljenih zadovoljivo število modelov in da t.im. »screening« ne daje rezultatov z zadovoljivo točnostjo. Tudi vhodni podatki, črpani iz EPER baze podatkov, ne pokrijejo celotnega spektra kemikalij, ki so predmet točkovnega vira onesnaževanja iz industrije. Popolnejša baza kemikalij bo PRTP, ki bo do leta 2009 nadomestil EPER. Glede javne objave podatkov, ki se navezujejo na napovedi o onesnaževanju s kemikalijami, ni bilo doseženega soglasja, predvsem s strani predstavnikov industrije ne, predvsem zaradi razloga, da modeli ne nudijo rezultatov zadovoljive natančnosti, kar bi lahko pomenilo zavajanje širše javnosti.

Please note that this story expired on 10.11.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti