Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: 12. sestanek delovne skupine INSPIRE

28. junija je bil v Algheru, Sicilija, 12. sestanek strokovnjakov delovne skupine INSPIRE, ki sta se ga iz Slovenije udeležila Tomaž Petek (Ministrstvo za okolje in prostor) in Aleš Veršič (Agencija RS za okolje). Na sestanku je bilo uvodoma predstavljeno trenutno stanje glede sprejemanja direktive.
Objavljen: 03 08 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: ITALY
Ključne besede: INSPIRE
Vir:
URL naslov:

Peter Wicks je predstavil status po prvem branju,ki je bil 7.6. Na sestanku sveta ministrov, ki je bil 24. junija je bil sprejet politični konsenz o vsebini direktive po prvem branju, medtem, ko komisija ni tega mnenja in ne podpira tega dogovora. Poleg komisije tudi 4 članice (Španija, Portugalska, Avstrija in Češka) delijo pomisleke komisije glede izmenjave podatkov, vendar ne želijo delati blokade pri sprejemanju direktive.
Tudi Evropski parlament (EP) močno podpira predlog komisije, ki vsebuje, različne tehnične verifikacije, nekaj omejitev glede komitologije, dodatna varovala distributerjem javnih podatkov, v povezavi z javnim dostopom, izmenjavo in intelektualno lastnino.
Prvo branje v svetu (council), vključuje tehnične izboljšave od EP, toda:
- glede intelektualne lastnine imajo nekatere omejitve
Tekst sveta dovoli državi članici omejitev javnega dostopa do podatkov, če bi to vplivalo na intelektualno lastnino, ki jo ima nad podatkom javna ustanova, hočejo imeti izjeme pri dostopu do vseh omrežnih servisov in tudi do metapodatkov.

Na sestanku so bili predstavljeni naslednji koraki glede aktivnosti pri sprejemanju INSPIRE:
- formalno skupno stališče predvideno za pozno jesen,
- po tem ima EP 3 mesece časa, da sprejme mnenje 2.branja,
- po tem ima svet 3 mesece časa sprejeme skupno stališče do 2.branja in
- če ne bi bilo skupnega mnenja, sledi proces konsenza v nasprotnem sledi drugo branje direktive.
V nadaljevanju so bili predstavljeni rezultati poziva za aktivno udeležbo pri oblikovanju delovnih teles in iskanju strokovnjakov za implementacijo direktive. Pozvane so bile interesne skupnosti – spatial data interest communities (SDICs) in uradne ustanove – legally mandate organisation (LMOs). Iz Slovenije je prijavljena samo ena oseba. Pri samem evidentiranju pa so povedali, da je bil problem ali je prijavljena SDICs res ustrezna interesna skupina.
Pri samem delovanju je predvideno oblikovanje manjši delovnih skupin, ki bo zbirala materiale in bi imela podporo v predlaganih strokovnjakih. Do 15. julija je bil rok za imenovanje strokovnjakov za delo v delovnem telesu.

Na koncu sestanka so izpostavili naslednje pomembne mejnike:
- do 15.7. je bilo potrebno poslati pripombe na obravnavan dokument,
- 1.9. bo sestanek "ekspertov in članov SDICs in LMOs,"
- sredi septembra bo sestanek delovnega telesa in
- spomladi (marec, april) 2006 naj bi se ponovno srečala skupina strokovnjakov.

Please note that this story expired on 02.09.2005