arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: 12. sestanek delovne skupine INSPIRE

28. junija je bil v Algheru, Sicilija, 12. sestanek strokovnjakov delovne skupine INSPIRE, ki sta se ga iz Slovenije udeležila Tomaž Petek (Ministrstvo za okolje in prostor) in Aleš Veršič (Agencija RS za okolje). Na sestanku je bilo uvodoma predstavljeno trenutno stanje glede sprejemanja direktive.
Objavljen: 03 08 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: ITALY
Ključne besede: INSPIRE
Vir:
URL naslov:

Peter Wicks je predstavil status po prvem branju,ki je bil 7.6. Na sestanku sveta ministrov, ki je bil 24. junija je bil sprejet politični konsenz o vsebini direktive po prvem branju, medtem, ko komisija ni tega mnenja in ne podpira tega dogovora. Poleg komisije tudi 4 članice (Španija, Portugalska, Avstrija in Češka) delijo pomisleke komisije glede izmenjave podatkov, vendar ne želijo delati blokade pri sprejemanju direktive.
Tudi Evropski parlament (EP) močno podpira predlog komisije, ki vsebuje, različne tehnične verifikacije, nekaj omejitev glede komitologije, dodatna varovala distributerjem javnih podatkov, v povezavi z javnim dostopom, izmenjavo in intelektualno lastnino.
Prvo branje v svetu (council), vključuje tehnične izboljšave od EP, toda:
- glede intelektualne lastnine imajo nekatere omejitve
Tekst sveta dovoli državi članici omejitev javnega dostopa do podatkov, če bi to vplivalo na intelektualno lastnino, ki jo ima nad podatkom javna ustanova, hočejo imeti izjeme pri dostopu do vseh omrežnih servisov in tudi do metapodatkov.

Na sestanku so bili predstavljeni naslednji koraki glede aktivnosti pri sprejemanju INSPIRE:
- formalno skupno stališče predvideno za pozno jesen,
- po tem ima EP 3 mesece časa, da sprejme mnenje 2.branja,
- po tem ima svet 3 mesece časa sprejeme skupno stališče do 2.branja in
- če ne bi bilo skupnega mnenja, sledi proces konsenza v nasprotnem sledi drugo branje direktive.
V nadaljevanju so bili predstavljeni rezultati poziva za aktivno udeležbo pri oblikovanju delovnih teles in iskanju strokovnjakov za implementacijo direktive. Pozvane so bile interesne skupnosti – spatial data interest communities (SDICs) in uradne ustanove – legally mandate organisation (LMOs). Iz Slovenije je prijavljena samo ena oseba. Pri samem evidentiranju pa so povedali, da je bil problem ali je prijavljena SDICs res ustrezna interesna skupina.
Pri samem delovanju je predvideno oblikovanje manjši delovnih skupin, ki bo zbirala materiale in bi imela podporo v predlaganih strokovnjakih. Do 15. julija je bil rok za imenovanje strokovnjakov za delo v delovnem telesu.

Na koncu sestanka so izpostavili naslednje pomembne mejnike:
- do 15.7. je bilo potrebno poslati pripombe na obravnavan dokument,
- 1.9. bo sestanek "ekspertov in članov SDICs in LMOs,"
- sredi septembra bo sestanek delovnega telesa in
- spomladi (marec, april) 2006 naj bi se ponovno srečala skupina strokovnjakov.

Please note that this story expired on 02.09.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti