arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: 22. mednarodna kartografska konferenca

V španski A Coruñi je med 11.7. in 16.7. v organizaciji mednarodne kartografske zveze ICA, potekala 22. mednarodna kartografska konferenca. Na njej je sodelovalo nekaj več kot 1.600 udeležencev iz 60 držav. Iz Slovenije se jo je udeležilo 6 predstavnikov iz treh različnih ustanov (Geodetske uprave RS, Geodetskega Inštituta in Agencije RS za okolje).
Objavljen: 01 08 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: Kartografija
Vir:
URL naslov:

Na konferenci je bilo v 29 različnih tematskih sklopih predstavljenih preko 500 referatov. V sklopu teme o infrastrukturi prostorskih podatkov, njihovem razvoju in standardih je bil predstavljen prostorski model in tehnične karakteristike za infrastrukturo prostorskih podatkov (SDI), ki ga razvija komisija za standarde za prostorske podatke pri ICA. Pri razvoju tega modela so predstavili dva različna pogleda, in sicer za poslovni in informacijski pogled. Poleg teh dveh so v procesu izdelave zaznali še računalniški, inženirski in tehnološki pogled.
V sklopu te teme je bilo tudi predstavljeno kako ameriški kartografski znanstveni odbor podpira uvajanje nacionalne infrastrukture prostorskih podatkov v ZDA. Kot je bilo predstavljeno so v odboru strokovnjaki iz akademskih, vladnih in privatnih organizacij, ki prostovoljno sodelujejo v tem odboru, ponavadi je to tri-letni mandat. Odbor daje neodvisne nasvete družbi, vladi na znanstvenem, tehničnem nivoju, kot tudi informacije za področje politik, povezanih s prostorskimi podatki. Odbor je v zadnjih 18-tih letih izdelal veliko študij, ki so jih izdali v 14-tih poročilih.
Poleg teh dveh tem so bile še predstavljene teme o metapodatkih in njihovem procesiranju, o elementih kakovosti za izdelke iz infrastrukture prostorskih podatkov in razvoja nacionalnih infrastruktur prostorskih podatkov.
V sklopu teme digitalne kartografije in GIS za sonaravni razvoj ozemelj je bilo predstavljen sistem, narejen na odprto kodni tehnologiji, za podporo odločanju za sonaravno upravljanje z vodami.
V tej temi je bil predstavljen tudi konceptualni model španskega informacijskega sistema za pokrovnost in rabo tal narejen z UML (Unified Modeling Language). V Španiji so ugotovili, da obstoječa baza pokrovnosti tal, ki so jo naredili v skupaj z Evropsko agencijo za okolje CLC2000 ne zadošča njihovim potrebam in so se lotili projekta izdelave informacijskega sistema pokrovnosti in rabi tal (SIOSE) na bolj podrobnem nivoju. Trenutno imajo izdelan model za izdelavo informacijskega sistema.
Predstavljeni so bili tudi referati na temo zajema podatkov in ugotavljanja kakovosti prostorskih podatkov. V sklopu teme o kartografski generalizaciji in večkratni predstavitvi so bili predstavljeni referati o generalizaciji, podatkovnem modelu in osveževanju podatkov, strukturni analizi kartografske generalizacije.
Poseben poudarek je bil na spletnih kartografskih servisih in spletni kartografiji, še posebej je bila poudarjena vloga te tehnologije za pomoč pri delu.

Please note that this story expired on 31.08.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti