Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: 1. sestanek delovne skupine o stanju in trendih v okolju (za področje voda)

Objavljen: 21 06 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: poročilo, sestanek, voda
Vir:
URL naslov:

15. junija je bil v Kopenhagnu 1. sestanek delovne skupine o stanju in trendih v okolju. Sestanka sva se udeležila Polona Mihorko in Aleš Veršič. Naloga te delovne skupine je razvoj in implementacija toka podatkov in informacij o stanju in pritiskih na okolje s poudarkom na vodah.

Cilj je vzpostavitev odprtega in enostavnega dostopa do podatkov o stanju okolja, ki bodo nastali pod okriljem Okvirne vodne direktive (WFD), ki bi bil dostopen v okviru sistema WISE (Water Information System for Europe), ki je predviden kot nadgradnja obstoječega sistema prikaza podatkov EUROWTERNET. Ta tok podatkov in informacij naj bi bil tudi povezan s poročevalskimi obveznostmi. Dostop in zagotavljanje storitev nad temi podatki bo v skladu z INSPIRE načeli.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se delo razdeli na 5 različnih tematskih nalog:

1. delovna skupina bo v sklopu te naloge definirala podatkovni tok podatkov in informacij, ki jih poročajo države članice (DČ) po direktivah za vode in ostali tokovi podatkov in informacij, ki so jih DČ v nacionalnih zakonodajah opredelile, da bodo dostopne javnosti,

2. pregled obstoječih dokumentov (navodila Evropske agencije za okolje - EEA, navodila v okviru direktiv,…),

3. izdelava navodila za področje parametrov o stanju okolja (kateri parametri bi bili ustrezni),

4. izdelava navodila za obdelavo podatkov in njihovo upravljanje, ki vključuje interoperabilnost, kontrolo kakovosti in ustreznosti, statistično obdelavo, metapodatke (na osnovi ustreznih mednarodnih standardih), poslovna pravila o upravljanju s podatki, predstavitev in njihovo diseminacijo ter postopek agregacije in

5. izdelava tehničnih zahtev.

Dogovorjeno je bilo, da bo EEA pripravila osnutek dela po posameznih nalogah in ga do konca julija poslala v branje ostalim članov te delovne skupine, ki bodo podali pripombe in jih posredovali nazaj. Naslednji sestanek bo predvidoma konec septembra, ali v začetku oktobra.

Več o delu te skupine najdete na CIRCI

Please note that this story expired on 21.07.2005