Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Sestanek koordinatorjev sodelovanja z EEA in omrežjem EIONET

Objavljen: 21 02 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: poročilo, sestanek
Vir:
URL naslov:

Sestanek koordinatorjev EIONET omrežja in sodelovanja z EEA, v Bruslju 15. in 16. 2. 2005, je bil namenjen predstavitvi napredka pri delu v obdobju od zadnjega sestanka v oktobru 2004.

Predstavljene so bile vsebine naslednje publikacije Signals 2005: klimatske spremembe, poraba energije, potrošnja, trendi v prometu, onesnaženost zraka in zdravje, ogroženost in varovanje biotske raznovrstnosti in eko-inovacije. Pričakovana so dopolnila publikacije s strani omrežja EIONET. Devet poročil bo osnova petletnega poročila o okolju v Evropi poimenovanega SOER2005, ki bo izšlo v jeseni letošnjega leta. Predstavljeni so bili načrti za razširjanje poročila v državah članicah EEA. V letu 2005 je predvidena izdaja 36 publikacij EEA: poročil, napotkov in tehničnih poročil, tri med njimi se bodo prevajale v vse jezike – SIGNALS 2005, SOER2005 in Letno poročilo EEA ter vseh osem napotkov (EEA briefings).
Predstavljene so bile dejavnosti na področju poročanja o vodah v povezavi z iniciativami GMES in INSPIRE ter vlogo omrežja v tej zvezi.
Podani so bili rezultati prve analize Baze poročevalskih obveznosti in predstavljene nacionalne iniciative.
EEA se je intenzivneje vključila v dejavnosti na področju kemikalij in vzpostavilo se bo omrežje nacionalnih referenčnih centrov za zagotavljanje podatkov. Novi nacionalni referenčni centri bodo imenovani tudi za področje zdravja in okolja.
V letu 2005 bodo okrepljene dejavnosti v okviru EIONET omrežja skozi naslednja delovna področja: povezovanje strokovnega znanja, skupno delo, uporaba skupnih orodij in sporočanje ter vidnost.

Please note that this story expired on 23.03.2005