arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Sestanek koordinatorjev sodelovanja z EEA in omrežjem EIONET

Objavljen: 21 02 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: poročilo, sestanek
Vir:
URL naslov:

Sestanek koordinatorjev EIONET omrežja in sodelovanja z EEA, v Bruslju 15. in 16. 2. 2005, je bil namenjen predstavitvi napredka pri delu v obdobju od zadnjega sestanka v oktobru 2004.

Predstavljene so bile vsebine naslednje publikacije Signals 2005: klimatske spremembe, poraba energije, potrošnja, trendi v prometu, onesnaženost zraka in zdravje, ogroženost in varovanje biotske raznovrstnosti in eko-inovacije. Pričakovana so dopolnila publikacije s strani omrežja EIONET. Devet poročil bo osnova petletnega poročila o okolju v Evropi poimenovanega SOER2005, ki bo izšlo v jeseni letošnjega leta. Predstavljeni so bili načrti za razširjanje poročila v državah članicah EEA. V letu 2005 je predvidena izdaja 36 publikacij EEA: poročil, napotkov in tehničnih poročil, tri med njimi se bodo prevajale v vse jezike – SIGNALS 2005, SOER2005 in Letno poročilo EEA ter vseh osem napotkov (EEA briefings).
Predstavljene so bile dejavnosti na področju poročanja o vodah v povezavi z iniciativami GMES in INSPIRE ter vlogo omrežja v tej zvezi.
Podani so bili rezultati prve analize Baze poročevalskih obveznosti in predstavljene nacionalne iniciative.
EEA se je intenzivneje vključila v dejavnosti na področju kemikalij in vzpostavilo se bo omrežje nacionalnih referenčnih centrov za zagotavljanje podatkov. Novi nacionalni referenčni centri bodo imenovani tudi za področje zdravja in okolja.
V letu 2005 bodo okrepljene dejavnosti v okviru EIONET omrežja skozi naslednja delovna področja: povezovanje strokovnega znanja, skupno delo, uporaba skupnih orodij in sporočanje ter vidnost.

Please note that this story expired on 23.03.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti