Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Tehnična delavnica o pokrovnosti tal (Corine Land Cover)

Objavljen: 07 02 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: pokrovnost tal, delavnica
Vir:
URL naslov:

27. in 28. januarja je v Atenah potekala tehnična delavnica o pokrovnosti tal (Corine Land Cover) 2000. Cilj delavnice je bil pregled rezultatov projekta I&CLC2000 s perspektive držav članic, Evropske agencije za okolje (EEA) in tehničnega osebja, ki je izvajalo kontrolo kakovosti projekta, kot tudi razprava o prihodnjem razvoju kartiranja pokrovnosti tal v Evropi.
Prvi dan je bila predstavitev analize opravljenega dela na projektu I&CLC 2000. Uvodoma je bilo predstavljeno trenutno stanje na CLC 2000, katere države so ta projekt zaključile, za tiste, ki so še v fazi izdelave podatkovne baze CLC 2000 pa so predstavili v katerem delu projekta so. V nadaljevanju prvega dne so predstavili zahteve, ki so se pojavile na predstavitvi CLC v Bruslju 17. novembra 2004. S področja okolja so bile izražene potrebe po podatkih iz podatkovne baze CLC za:

  • 6 akcijski okoljski plan,
  • na področju prsti, urbanega okolja;
  • regionalno politiko – teritorialni indikatorji za naslednjo fazo kohezijske politike, urbane razsežnosti regionalne politike;
  • kmetijstvo – program IRENA, politika ruralnega razvoja 2007-2013, kmetijsko-okoljski indikatorji 2006, koordinacija z LUCASOM; nacionalni monitoring programi držav članic.
Gonila politk: Sledila je predstavitev vodje tehnične ekipe Georga Büttnerja o samem poteku projekta CLC 2000. Predstavil je tudi najpogostejše napake, ki so se dogajale pri interpretaciji satelitskih posnetkov. V nadaljevanju prvega dne in potem še naslednji dan, je potekala razprava o prihodnjem razvoju podatkovne baze o pokrovnosti tal. Predlog je, da bi se naredila nova baza pokrovnosti že za leto 2005. Ob pričetku projekta I&CLC2000 je bila predvidena osvežitev te baze šele leta 2010. S tem bi se cikel osveževanja podatkov skrajšal iz 10- na 5- letni cikel. Ob tem bi se tudi naredila sinhronizacija z projektom LUCAS (o pokrovnosti in rabi tal), ki ga izvaja EUROSTAT. Za CLC 2005 se predvideva izdelava 5 izdelkov (gre zgolj za predloge, ki jih morajo še potrditi):
  • satelitski posnetki z natančnostjo 25 m in za urbana območja 1-5 m,
  • karta pokrovnosti 1:100.000 z minimalno površino poligona 25 ha, na 3 nivojih in večvrstne atributivne podatke,
  • spremembe 5 ha za obdobje 2000/2005,
  • poseben sloj urbanih območij, kjer je sedanji predlog o velikosti poligona 0,5 ha, na 4 in 5 nivoju za leti 2000 in 2005,
  • sprememba za urbana območja 2000/2005.
V maju 2005 se predvideva zaključek revizije CLC 2000 za obmejna območja v dolžini več kot 13.000 kilometrov. Takrat je tudi predviden zaključek primerjave podatkov CLC 2000 in Lucas. Več o projektu I&CLC2000..."

Please note that this story expired on 09.03.2005