Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Skupna delavnica EEA in EUROSTAT o kmetijsko okoljskih kazalcih v okviru projekta IRENA

Objavljen: 23 12 2004
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: okolje, kmetijstvo, kazalci, IRENA
Vir:
URL naslov:

Skupna delavnica EEA in EUROSTAT o kmetijsko–okoljskih kazalcih v okviru projekta IRENA

V Bruslju sta 19. in 20. 4. 2004 potekali dve delavnici na temo kmetijsko – okoljskih kazalcev. V ponedeljek, 19.4.2004 so predstavniki Evropske agencije za okolje organizirali delavnico, katere osnovni namen je bil ustanovitev strokovne delovne skupine za kmetijstvo, ki naj bi delovala v okviru EIONETa – sestavljali naj bi jo imenovani predstavniki Nacionalnih referenčnih centrov za kmetijstvo. Delovna skupina naj bi olajšala pretok informacij, predvsem pa strokovnih interpretacij podatkov s področja medsebojnega vpliva kmetijstva in okolja, iniciirala nove poglede in predloge za študije ipd ter se redno, neposredno seznanjala z delom EEA na tem področju. Prisotni smo se strinjali z ustanovitvijo tovrstne skupine, obseg dela (število srečanj, dodatni prispevki vključenih ekspertov) pa naj bo zapisan v opisu nalog skupine (Terms of references) in odvisen od pričakovanj EEA ter po meri držav. Predstavljene so bile ugotovitve iz poročila, ki bo izšlo v naslednjih dneh, Agriculture and the Environment in the EU accession countries ter napredek projekta IRENA.

Napredek projekta IRENA je bila tudi osnovna tema delavnice v torek, 20.4.2004, ki so jo skupaj organizirali EEA, EUROSTAT in DG Agri, sodelovali pa so tudi predstavniki JRC, ki so partnerji v tem projektu. Na delavnico so bili vabljeni NRC za kmetijstvo omrežja EIONET ter predstavniki nacionalnih statističnih uradov, ki so člani kmetijsko-okoljske delovne skupine, tudi ga. Enisa Lojović Hadžihasanović s SURS-a. Predstavljeni so bili kazalci, pripravljeni v okviru projekta, ki pokriva države EU-15. Metodološke, podatkovne, predstavitvene,… pripombe lahko podamo do 15.5.2004.

Več informacij o projektu IRENA je na naslovu: http://webpubs.eea.eu.int/content/irena/index.htm

Pripravila: Urška Povše, SPEU

Please note that this story expired on 22.02.2005