arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Skupna delavnica EEA in EUROSTAT o kmetijsko okoljskih kazalcih v okviru projekta IRENA

Objavljen: 23 12 2004
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: okolje, kmetijstvo, kazalci, IRENA
Vir:
URL naslov:

Skupna delavnica EEA in EUROSTAT o kmetijsko–okoljskih kazalcih v okviru projekta IRENA

V Bruslju sta 19. in 20. 4. 2004 potekali dve delavnici na temo kmetijsko – okoljskih kazalcev. V ponedeljek, 19.4.2004 so predstavniki Evropske agencije za okolje organizirali delavnico, katere osnovni namen je bil ustanovitev strokovne delovne skupine za kmetijstvo, ki naj bi delovala v okviru EIONETa – sestavljali naj bi jo imenovani predstavniki Nacionalnih referenčnih centrov za kmetijstvo. Delovna skupina naj bi olajšala pretok informacij, predvsem pa strokovnih interpretacij podatkov s področja medsebojnega vpliva kmetijstva in okolja, iniciirala nove poglede in predloge za študije ipd ter se redno, neposredno seznanjala z delom EEA na tem področju. Prisotni smo se strinjali z ustanovitvijo tovrstne skupine, obseg dela (število srečanj, dodatni prispevki vključenih ekspertov) pa naj bo zapisan v opisu nalog skupine (Terms of references) in odvisen od pričakovanj EEA ter po meri držav. Predstavljene so bile ugotovitve iz poročila, ki bo izšlo v naslednjih dneh, Agriculture and the Environment in the EU accession countries ter napredek projekta IRENA.

Napredek projekta IRENA je bila tudi osnovna tema delavnice v torek, 20.4.2004, ki so jo skupaj organizirali EEA, EUROSTAT in DG Agri, sodelovali pa so tudi predstavniki JRC, ki so partnerji v tem projektu. Na delavnico so bili vabljeni NRC za kmetijstvo omrežja EIONET ter predstavniki nacionalnih statističnih uradov, ki so člani kmetijsko-okoljske delovne skupine, tudi ga. Enisa Lojović Hadžihasanović s SURS-a. Predstavljeni so bili kazalci, pripravljeni v okviru projekta, ki pokriva države EU-15. Metodološke, podatkovne, predstavitvene,… pripombe lahko podamo do 15.5.2004.

Več informacij o projektu IRENA je na naslovu: http://webpubs.eea.eu.int/content/irena/index.htm

Pripravila: Urška Povše, SPEU

Please note that this story expired on 22.02.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti