Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Organizacijski vidik vzpostavitve in razvoja omrežja EIONET

Objavljen: 23 12 2004
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: decentralizacija, internet in družba, omrežja, javna uprava v dobi informacijske tehnologije, teamsko delo, spletne storitve javnega sektorja
Vir:
URL naslov:

Povzetek

Nobenega dvoma ni, da ima informacijska tehnologija (v nadaljevanju IT) velik vpliv na izgradnjo poslovnih informacijskih sistemov, kar se odraža tudi na področju varstva okolja. Evropska unija (v nadaljevanju EU) je z namenom zbiranja okoljskih podatkov in informacij ustanovila Evropsko agencijo za okolje (v nadaljevanju EEA) ter informacijsko in opazovalno omrežje (v nadaljevanju EIONET), katerega članica je od leta 2001 tudi Republika Slovenija. Vedno nove zahteve po implementaciji poročevalske zakonodaje s področja varstva okolja težijo k ustrezni organizacijski in informacijski rešitvi poročanja, ki bo za Slovenijo postalo obvezujoče z vstopom v EU.

Glede na razvijajočo se okoljsko politiko in strategijo trajnostnega razvoja, sprejeto pod okriljem Organizacije Združenih narodov, predstavljam v članku organizacijski vidik razvoja slovenskega priključka na omrežje EIONET. Slednje vključuje analizo okolja in analizo organizacije kot ključnih dejavnikov za oblikovanje strateških ciljev razvijajočega se informacijskega sistema (v nadaljevanju IS) za potrebe mednarodne izmenjave podatkov. Analizirane so prednosti in slabosti trenutnega sistema poročanja in nakazane priložnosti predlaganega prihodnjega IS. Da bi takšen sistem lahko učinkovito funkcioniral je potrebo uskladiti strategijo poslovnega in informacijskega sistema organizacije, prenoviti poslovne procese ter uvesti projektno organizacijo. Slednje zahteva sploščitev organizacijske piramide, decentralizacijo in uvajanje teamskega dela.

Celoten članek

Please note that this story expired on 22.02.2005