arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Organizacijski vidik vzpostavitve in razvoja omrežja EIONET

Objavljen: 23 12 2004
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: decentralizacija, internet in družba, omrežja, javna uprava v dobi informacijske tehnologije, teamsko delo, spletne storitve javnega sektorja
Vir:
URL naslov:

Povzetek

Nobenega dvoma ni, da ima informacijska tehnologija (v nadaljevanju IT) velik vpliv na izgradnjo poslovnih informacijskih sistemov, kar se odraža tudi na področju varstva okolja. Evropska unija (v nadaljevanju EU) je z namenom zbiranja okoljskih podatkov in informacij ustanovila Evropsko agencijo za okolje (v nadaljevanju EEA) ter informacijsko in opazovalno omrežje (v nadaljevanju EIONET), katerega članica je od leta 2001 tudi Republika Slovenija. Vedno nove zahteve po implementaciji poročevalske zakonodaje s področja varstva okolja težijo k ustrezni organizacijski in informacijski rešitvi poročanja, ki bo za Slovenijo postalo obvezujoče z vstopom v EU.

Glede na razvijajočo se okoljsko politiko in strategijo trajnostnega razvoja, sprejeto pod okriljem Organizacije Združenih narodov, predstavljam v članku organizacijski vidik razvoja slovenskega priključka na omrežje EIONET. Slednje vključuje analizo okolja in analizo organizacije kot ključnih dejavnikov za oblikovanje strateških ciljev razvijajočega se informacijskega sistema (v nadaljevanju IS) za potrebe mednarodne izmenjave podatkov. Analizirane so prednosti in slabosti trenutnega sistema poročanja in nakazane priložnosti predlaganega prihodnjega IS. Da bi takšen sistem lahko učinkovito funkcioniral je potrebo uskladiti strategijo poslovnega in informacijskega sistema organizacije, prenoviti poslovne procese ter uvesti projektno organizacijo. Slednje zahteva sploščitev organizacijske piramide, decentralizacijo in uvajanje teamskega dela.

Celoten članek

Please note that this story expired on 22.02.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti