Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Vloga trajnostnega razvoja pri omreževanju

Objavljen: 23 12 2004
Avtor: Nika Zupan
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: trajnostni razvoj, omreževanje, informacijska družba, informacijska tehnologija, okoljske informacije
Vir:
URL naslov:

Povzetek

Dandanes obstaja v mednarodnem merilu veliko informacijskih sistemov in omrežij, ki so dostopna preko interneta. Njihov namen ni samo podpora odločanju, temveč tudi ozaveščanje in krepitev javne participacije, tudi na področju varstva okolja.

Ta prispevek obravnava trajnostni razvoj in njegovo povezanost z omreževanjem na področju varstva okolja. Glede na trende, ki jih narekuje globalizacija, obravnava razvoj skozi štiri različne razsežnosti, politično, ekonomsko, družbeno in tehnološko, in jih povezuje s politiko sodobnega pojmovanja razvoja varstva okolja. Vidik trajnostnega razvoja je prikazan skozi razvoj informacijske družbe, ki nastaja kot spontan odgovor na zahteve evropske okoljske zakonodaje po večji transparentnosti okoljskih podatkov.

Pri razvoju storitev na področju varstva okolja potrebujemo za potrebe podore večji transparentnosti, jasno strategijo, ki bo podpirala razvoj javno dostopnih točk, uvajanje e-poslovanja ter vzpostavitev ustreznih informacijsko-tehnoloških storitev, ki bodo v pomoč pri spremljanju stanja okolja. Za prehod v informacijsko družbo je na področju varstva okolja nujna sinergija strateškega razvoja informatike in poslovnega sistema organizacije. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč znanje in izkušnje, ki jih pridobimo s sodelovanjem v mednarodnih mrežah.

Celoten članek


Please note that this story expired on 22.02.2005