Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Kazalci drugih držav

Kazalci okolja drugih držav

Yihaw URL Avstralija - SoE Okoljski kazalci za državno poročilo o okolju
Yihaw URL Avstrija - Umweltbundesamt MOBI-Indikatoren
Yihaw URL BIP Partnerstvo za kazalce o biološki raznovrstnosti (Biodiversity Indicators Partnership)
Yihaw URL EK: Zdravje ljudi Evropska komisija - Sistem kazalcev o okolju in zdravju
Yihaw URL Francija - Min. za okolje, tajnostni razvoj... Kazalci in kazalniki okolja
Yihaw URL Italija Ispra, Kazalci okolja v Italiji
Yihaw URL Kanada - Environment Canada - CESI Kazalci okoljske trajnosti (Canadian Environmental Sustainability Indicators - CESI)
Yihaw URL Kanada - Environment Canada - EcoInfo - Okoljski kazalci
Yihaw URL Kanada:OECD - primerjava okoljskih kazalcev (2001)
Yihaw URL Nemčija - UBA - jedrni kazalci okolja Umwelt Bundes Amt - Das Umwelt-Kernindikatorensystem des Umweltbundesamtes (KIS)
Yihaw URL OECD - Environmental Indicators and Outlooks (2011-2012)
Yihaw URL Ukrajina - Min. za varstvo okolja in jedrsko varnost - STATE of the ENVIRONMENT IN UKRAINE (1998)
Yihaw URL ZDA - mesto Ann Arbor - Okoljski kazalci
Yihaw URL Švica - BAFU - Zvezni urad za okolje (FOEN) Kazalci
Yihaw URL Švica - Statistika - Kazalci trajnostnega razvoja Razlaga simbolov
Yihaw URL Češka - IVZ Kazalci zdravja in okolja
Yihaw URL Češka - Kazalci ISSaR CORE SET OF INDICATORS GROUPED BY THEMES