Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Trajnostni razvoj

Strategija trajnostnega razvoja se po načelih demokracije, enakosti spolov, solidardnosti, pravne države ter temeljnih človekovih pravic zavzema za stalno izboljševanje življenjskih pogojev in blaginje na Zemlji za potrebe sedanje ter prihodnjih generacij. V ta namen spodbuja dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in visoko raven izobrazbe, zdravstvenega varstva, socialne in ozemeljske kohezije ter varovanje okolja v mirnem in varnem svetu, kjer bo spoštovana kulturna raznolikost. Ključni cilji strategije so varstvo okolja, socialna enakost in kohezija, gospodarska blaginja ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Za področje okolja Strategija predvideva dve temeljni načeli razvoja okoljske politke: "previdnostno načelo" in načelo "onesnaževalec plača". Med ključne izzive tako postavlja podnebne spremembe in čisto energijo, trajnostni promet, trajnostno porabo in potrošnjo ter ohranjanje in upravljanje naravnih virov.