Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Pokrovnost tal-CLC

CORINE (COoRdinating of INformation on the Environment) je program za usklajevanje informacij o okolju, ki ga je leta 1985 sprejela Evropska unija z namenom določiti in smiselno razvrstiti pokrovnost tal ter izdelati kakovostno bazo podatkov. Podatki o pokrovnosti tal v kombinaciji z drugimi tematskimi podatki pomenijo nov kompleks informacij, ki so potrebne na področju kmetijstva, gozdarstva, regionalnega in prostorskega načrtovanje, inventarizacije naravnih virov, spremljanja okolja ter sprememb v njem. CORINE Land Cover program je razvit za oblikovanje konsistentnih in homogenih podatkov za celotno Evropsko unijo. Njegov obseg je razširjen tudi na druge evropske države, kjer je projekt ali zaključen ali pa v teku. Tako je rezultat projekta CORINE Land Cover Slovenije osvežena baza podatkov, ki je v skladu s primerljivimi bazami drugih evropskih držav.

Yihaw HTML Document Nomenklatura CLC
Yihaw HTML Document Povezave na strani povezane s CLC
Yihaw HTML Document Primeri uporabe CLC
Yihaw HTML Document Projekt I&CLC 2000
Yihaw URL Tehnična dokumentacija
Yihaw HTML Document Zgodovina CLC v Sloveniji