arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki Pokrovnost tal-CLC

Nomenklatura CLC

Prikaz razredov s slikovnim materialom
 • 1. ZGRAJENE POVRŠINE
  • 1.1. URBANE POVRŠINE
   • 1.1.1. Sklenjene urbane površine
   • 1.1.2. Nesklenjene urbane površine
  • 1.2. INDUSTRIJSKE, TRGOVINSKE, TRANSPORTNE POVRŠINE
   • 1.2.1. Industrija, trgovina
   • 1.2.2. Cestno in železniško omrežje in pridružene površine
   • 1.2.3. Pristanišča
   • 1.2.4. Letališča
  • 1.3. RUDNIKI, ODLAGALIŠČA, GRADBIŠČA
   • 1.3.1. Dnevni kopi, kamnolomi
   • 1.3.2. Odlagališča
   • 1.3.3. Gradbišča
   • 1.4. UMETNO OZELENJENE KMETIJSKE POVRŠINE
   • 1.4.1. Zelene mestne površine
   • 1.4.2. Površine za šport in prosti čas
 • 2. KMETIJSKE POVRŠINE
  • 2.1. NJIVSKE POVRŠINE
   • 2.1.1. Nenamakane njivske površine
   • 2.1.2. Namakane njivske površine
   • 2.1.3. Riževa polja
  • 2.2. TRAJNI NASADI
   • 2.2.1. Vinogradi
   • 2.2.2. Sadovnjaki in nasadi jagodičja
   • 2.2.3. Nasadi oljk
  • 2.3. PAŠNIKI
   • 2.3.1. Pašniki
  • 2.4. MEŠANE POVRŠINE
   • 2.4.1. Trajni nasadi z enoletnimi posevki
   • 2.4.2. Kmetijske površine drobnoposestniške strukture
   • 2.4.3. Pretežno kmetijske površine z večjimi območji naravne vegetacije
   • 2.4.4. Kmetijsko – gozdarske površine
 • 3. GOZDNE IN DELOMA OHRANJENE NARAVNE POVRŠINE
  • 3.1. GOZD
   • 3.1.1. Listnati gozd
   • 3.1.2. Iglasti gozd
   • 3.1.3. Mešani gozd
  • 3.2. GRMOVJE IN/ALI ZELIŠČNO RASTLINSTVO
   • 3.2.1. Naravni travniki
   • 3.2.2. Barja in resave
   • 3.2.3. Sklerofilno rastlinstvo
   • 3.2.4. Grmičast gozd
  • 3.3. NEPORASLE POVRŠINE Z MALO ALI BREZ VEGETACIJE
   • 3.3.1. Plaže, sipine in peščene površine
   • 3.3.2. Golo skalovje
   • 3.3.3. Redko porasle površine
   • 3.3.4. Požarišča
   • 3.3.5. Ledeniki in večni sneg
 • 4. MOČVIRNATE POVRŠINE
  • 4.1. CELINSKA MOČVIRJA
   • 4.1.1. Celinska barja
   • 4.1.2. Šotišča
  • 4.2. OBALNA MOČVIRJA
   • 4.2.1. Slana močvirja
   • 4.2.2. Soline
   • 4.2.3. Pas plimovanja
 • 5. VODNE POVRŠINE
  • 5.1. CELINSKE VODE
   • 5.1.1. Vodotoki in kanali
   • 5.1.2. Mirujoča voda
  • 5.2. MORJE
   • 5.2.1. Obalne lagune
   • 5.2.2. Rečna ustja
  • 5.2.3. Morje in ocean
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti