arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki Pokrovnost tal-CLC

Primeri uporabe CLC

Primeri uporabe v Sloveniji:
- za poročanje
Evropski agenciji za okolje: o vodah, pozidavi in prekrivanju tal, o stanju morja in obale,
Evropski komisiji: pri interkalibracijski vaji merilnih mest na površinskih vodotokih,
- za posodobitev mreže monitoringa kakovosti podzemnih voda,
- kot podlaga za izvajanje monitoringa tal,
- kot indikator pokrovnosti,
- kot osnovni sloj projekta Inspire,
- kot podlaga pri projektu Nopolu,
- kot podlaga za Naturo 2000.

Primeri uporabe v Evropi:
- modeliranje onesnaženosti tal v črnem trikotniku na nemško-češko-poljski tromeji
- ugotavljanje nevarnosti erozije prsti na Slovaškem,
- modeliranje koncentracije fosforja v rekah na Slovaškem, Madžarskem in v Romuniji,
- razmejitev manj ugodnih kmetijskih površin na Poljskem,
- izdelava turistične karte Slovaške,
- ugotavljanje sprememb rabe pokrajine na Slovaškem.

Področja uporabe CLC v Evropi:
- prostorske analize,
- vrednotenje in ocenjevanje podatkov o pokrovnosti, rabi tal in kakovosti zemljišč,
- prikaz sprememb,
- analiza pokrajin,
- pokrajinski indikatorji,
- analiza vodotokov in rabe mokrišč,
- razvoj GIS za potrebe NATURA 2000 - ugotavljanje sprememb za potrebe določanja habitatov in ocen izpostavljenosti ranljivih območij,
- ocena CO2 emisij,
- podatki o pokrovnosti okrog merilnih postaj,
- nova dodelitev parametrov kakovosti zraka glede na podatke o pokrovnosti,
- vpliv transporta, odvzem zemljišč za potrebe prometa,
- vpliv na zavarovana območja.
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti