Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Projekt I&CLC 2000

Glavni izdelki I&CLC 2000 so:
- IMAGE 2000, pridobitev satelitskih slik, orto-rektificiranih;
- CLC 2000, sprememba pokrovnosti tal, potrditev podatkov, integracija, razširitev;
- zagotovitev kvalitete/kontrola kvalitete in metapodatki;
- projekt upravljanja.

Države, ki so pristopile k projektu I&CLC 2000:
Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, bivša jugoslovanska republika Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija.

Temeljne značilnosti CLC 2000
- izhodno kartografsko merilo je 1:100 000; kartografska natančnost je 100 m,
- najmanjša enota kartiranja je 25 ha (manjša območja so dovoljena, vendar se morajo generalizirati v postopku integracije z evropskimi podatki),
- kartirajo se samo poligoni; najmanjša širina poligona je 100 m,
- nomenklatura CLC je hierarhična in vključuje 5 razredov na prvi ravni, 15 na drugi in 44 na tretji ravni,
- »neklasificirana« kategorija ne sme obstajati.

Povezava na domačo stran projekta: 'Image 2000 & Corine Land Cover 2000'