arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki Pokrovnost tal-CLC

Projekt I&CLC 2000

Glavni izdelki I&CLC 2000 so:
- IMAGE 2000, pridobitev satelitskih slik, orto-rektificiranih;
- CLC 2000, sprememba pokrovnosti tal, potrditev podatkov, integracija, razširitev;
- zagotovitev kvalitete/kontrola kvalitete in metapodatki;
- projekt upravljanja.

Države, ki so pristopile k projektu I&CLC 2000:
Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, bivša jugoslovanska republika Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija.

Temeljne značilnosti CLC 2000
- izhodno kartografsko merilo je 1:100 000; kartografska natančnost je 100 m,
- najmanjša enota kartiranja je 25 ha (manjša območja so dovoljena, vendar se morajo generalizirati v postopku integracije z evropskimi podatki),
- kartirajo se samo poligoni; najmanjša širina poligona je 100 m,
- nomenklatura CLC je hierarhična in vključuje 5 razredov na prvi ravni, 15 na drugi in 44 na tretji ravni,
- »neklasificirana« kategorija ne sme obstajati.

Povezava na domačo stran projekta: 'Image 2000 & Corine Land Cover 2000'
Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti