Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Publikacije

Publikacije na temo okolja so namenjene tako strokovni kot širši javnosti. Z različnih vidikov obravnavajo okoljsko problematiko in možne rešitve. Z ozaveščanjem javnosti, zagotavljanjem podpore odločevalcem v procesu odločanja, poznavanjem stanja, sprememb ter dejavnikov, ki vplivajo na negativne spremembe okolja pa pripomoremo k oblikovanju učinkovite okoljske politike ter pravočasnemu ukrepanju. Predstavljene so publikacije in Poročila o stanju okolja, ki smo jih izdali na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB 1, Uradni list RS, št. 39/2006; 106. člen) ter publikacije in poročila, ki jih izdaja Evropska agencija za okolje na podlagi podatkov, ki jih države poročamo po mednarodnih poročevalskih obveznostih.

Yihaw Folder Prispevki Slovenije za Poročilo o stanju okolja v Evropi 2010
Yihaw Folder Druge okoljske publikacije
Yihaw Folder Publikacije, izdane na Evropski agenciji za okolje Evropska agencija za okolje (EEA) na podlagi podatkov in informacij, ki jih države članice in sodelujoče z EEA poročamo po mednarodnih poročevalskih obveznostih in drugih, pripravlja razna poročila, ki so namenjena tako strokovni kot širši javnosti.
Yihaw URL Poročila o stanju okolja v posameznih državah Evrope Evropska agencija za okolje vodi informacijski sistem SERIS (State of the Environment Reporting Information System). Ta vsebuje informacije o poročilih stanja okolja v posameznih državah. Omogoča iskanje poročil po državah, biogeografskih regijah (alpska, mediteranska idr.) oz. po letnicah izdaje posameznega poročila.
Yihaw URL Publikacije, izdane v okviru poročanja o okolju v Sloveniji Publikacije izdane na podlagi 156. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, list RS, št. 44/22)