Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Publikacije, izdane na Evropski agenciji za okolje

Evropska agencija za okolje (EEA) na podlagi podatkov in informacij, ki jih države članice in sodelujoče z EEA poročamo po mednarodnih poročevalskih obveznostih in drugih, pripravlja razna poročila, ki so namenjena tako strokovni kot širši javnosti.

Yihaw HTML Document Poročila o stanju okolja v Evropi Poročila o stanju okolja v Evropi pripravlja Evropska agencija za okolje na podlagi podatkov, ki jih sporočajo posamezne države v okviru mednarodne izmenjave.
Yihaw URL Različna druga okoljska poročila Iskanje različnih poročil s področja okolja, ki jih pripravlja Evropska agencija za okolje
Yihaw URL Seznam in povzetki poročil, ki jih pripravlja Evropska agencija za okolje v slovenskem jeziku