Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Poročila o stanju okolja v Evropi

Poročila o stanju okolja v Evropi v sodelovanju z državami članicami pripravlja Evropska agencija za okolje (EEA).

Yihaw URL Evropsko okolje - prva presoja / Europe's Environment - The Dobris Assessment (1995)
Yihaw URL Evropsko okolje - druga presoja / Europe's Environment - The Second Assesment (2001)
Yihaw URL Evropsko okolje - tretja presoja (zbirno poročilo) / Europe's Environment - The Third Assessment (2003)
Yihaw URL Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005 / The European environment - State and outlook 2005
Yihaw URL Evropsko okolje - četrta presoja (povzetek) / Europe's Environment - The thourth assessment (2007)
Yihaw URL Evropsko okolje — stanje in napovedi 2010: Strnjeno poročilo / The European environment – state and outlook 2010: synthesis
Yihaw URL Evropsko okolje - stanje in možnosti 2015: Strnjeno poročilo (the European Environment - state and outlook 2015: Synthesis report) / The European environment – state and outlook 2015: synthesis
Yihaw URL The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe / The European environment – state and outlook 2029