arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Izdelki Publikacije Publikacije, izdane na ... Poročila o stanju okolja ... Dokumenti MAPA S POROČILI

SOER_2005

Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005

Poročilo (v angleškem jeziku)

Povzetek poročila (v slovenskem jeziku)

Analiza za Slovenijo (v slovenskem jeziku)

Ključni niz kazalcev (v slovenskem jeziku)

Kratka predstavitev (v slovenskem jeziku)

Poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom Evropsko okolje - stanje in možnosti 2005, je izšlo 29. novembra 2005. Izvršna direktorica EEA Jacqueline McGlade je glavne ugotovitve predstavila v Evropskem parlamentu skupaj z vodjem odbora za okolje Karlom Heinzem Florenzom in podpredsednico Evropske Komisije Margot Wallström.

Poročilo Evropsko okolje - Stanje in možnosti 2005, petletna ocena po 31 državah, ponuja pregled evropskega okolja in opozarja na njegove spremembe, pri čemer so podnebne spremembe le ena od njih. Druga področja so biotska raznovrstnost, morski ekosistemi, zemeljski in vodni viri, onesnaževanje zraka in zdravje. Poročilo prvič zajema analizo po državah s kazalci uspešnosti in primerjavo za vse udeležence: EU-25 ter Bolgarija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Romunija, Turčija in Švica.

Poročilo navaja, da je bila pretekla zakonodaja EU glede okolja učinkovita. Očistili smo vodo in zrak, opustili nekatere snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in podvojili količino recikliranih odpadkov. Prav tako vozimo avtomobile, ki manj onesnažujejo. Brez izrazitih izboljšav, ki so jih v zadnjih dvajsetih letih prinesli katalizatorji, bi bila raven nekaterih emisij desetkrat višja od sedanje. A kot navaja poročilo, je bilo potrebno deset do dvajset let, da so ti ukrepi izboljšali stanje.

To so okoljske zgodbe o uspehu, ki pa jih bodo kmalu prehitele spremembe v vzorcih osebne porabe. Evropejci živijo dlje in vedno več nas živi samih, kar povečuje potrebe po bivalnih prostorih. Med letoma 1990 in 2000 je bilo več kot 800 000 hektarjev zemljišč v Evropi pozidanih. To je trikratna velikost Luksemburga. Če se bo ta trend nadaljeval, se bo samo v enem stoletju obseg našega mestnega okolja podvojil. Poročilo navaja, da je obvladovanje širjenja mestnih območij bistveno, če hočemo zavarovati svoje naravne vire.

Potujemo dlje in pogosteje, naravnih virov pa porabimo dvakrat več, kot je povprečje za ves svet. Emisije toplogrednih plinov se najhitreje povečujejo zaradi prometa in predvidoma bo tako tudi v prihodnje. Pričakovati je, da se bo zračni promet do leta 2030 podvojil. Tako bomo vplivali tudi na okolje zunaj Evrope, zmanjšali naravne vire in škodili globalnemu okolju.

Kot kaže anketa Eurobarometra, več kot 70 odstotkov Evropejcev od svojih oblikovalcev politik pričakuje, da enako obravnavajo okoljske, gospodarske in socialne politike. Poročilo poudarja, da morajo oblikovalci politik, če hočejo upoštevati te vidike, sodelovati tako na evropski, nacionalni kot na lokalni ravni. Okoljsko problematiko morajo vključiti v sektorje kot so promet, kmetijstvo in energetika, ter ustvariti okvir, znotraj katerega lahko posamezniki in podjetja ukrepajo.


Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti