Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

KAZALCI OKOLJA 2005

Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1). Sestavlja ga 59 okoljskih kazalcev, izbranih iz nabora jedrnih kazalcev Evropske agencije za okolje. Kazalci so razvrščeni v dvanajst tematskih skupin – poglavij. Ta se nanašajo na okoljske sestavine (npr. vodo, zrak), na okoljsko problematiko (npr. podnebne spremembe, varstvo narave, izguba biotske raznovrstnosti, nastajanje in ravnanje z odpadki) ter na integrirane kazalce, ki sodijo v sistem oblikovanja sektorskih politik (npr. kmetijstvo, turizem, energetika, instrumenti okoljske politike).

KOS 2005   Uvod (.pdf, 1,3 MB)
   Pregled kazalcev (.pdf, 4,7 MB)
   Energetika (.pdf, 1,6 MB)
   Industrija (.pdf, 0,4 MB)
   Instrumenti okoljske politike (.pdf, 0,9 MB)
   Kmetijstvo (.pdf, 1,0 MB)
   Morje (.pdf, 1,1 MB)
   Narava površje (.pdf, 1,3 MB)
   Odpadki (.pdf, 1,3 MB)
   Podnebne spremembe (.pdf, 1,2 MB)
   Promet (.pdf, 1,3 MB)
   Turizem (.pdf, 0,5 MB)
   Vode (.pdf, 2,0 MB)
   Zrak (.pdf, 0,6 MB)Spletni KOS   

Spletni KOS (http://kazalci.arso.gov.si)