Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

KAZALCI OKOLJA 2003

Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004). Sestavlja ga 51 okoljskih kazalcev, izbranih iz širšega nabora, ki ga je predlagala Evropska agencija za okolje. Za lažji pregled so kazalci razvrščeni v devet tematskih skupin – poglavij. Ta se nanašajo na okoljske sestavine (npr. vodo, zrak), na okoljsko problematiko (npr. tanjšanje ozonskega plašča in podnebne spremembe, varstvo narave in izguba biotske raznovrstnosti, nastajanje in ravnanje z odpadki) ter na integrirane kazalce, ki sodijo v sistem oblikovanja sektorskih politik (npr. kazalci v kmetijstvu, turizmu, energiji, instrumentov okoljskih politik).

Front page

      Uvodno poglavje  (.pdf, 0,7 MB)
   Narava in površje (.pdf, 1,5 MB)
   Podnebne spremembe (.pdf, 1,2 MB)
   Zrak          (.pdf, 1,8 MB)
   Vode         (.pdf, 3,2 MB)
   Odpadki in snovni tok (.pdf, 1,4 MB)
   Kmetijstvo (.pdf, 3,8 MB)
   Turizem     (.pdf, 0,6 MB)
   Energija    (.pdf, 1 MB)
   Instrumenti okoljskih politik (.pdf, 0,8 MB)
   Pregled kazalcev (.pdf, 4,3 MB)

Kazalci okolja 2003 - celotna publikacija (.pdf, 58 MB)