Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Karte in podatki

Rubrika "Karte in podatki" prikazuje okoljske podatke v prostoru. Ti so prikazani z vidika posameznih komponent t.im. DPSIR okvira. Ta sestoji iz naslednjih komponent: - Driving forces ali gonilne sile, - Pressures ali pritiski, - State ali stanje, - Impact ali vplivi, - Responses ali odzivi. DPSIR orodje uporabljamo za analizo medsebojnih odnosov in vplivov različnih dejavnikov na stanje okolja.

Yihaw URL Odpadki
Yihaw URL Ozon - onesnaženost zraka v Sloveniji in EU Pregledna karta koncentracij ozona v zraku v Sloveniji (s povezavo na spletišče EEA s podrobnimi podatki za vso Evropo)
Yihaw URL Splošno
Yihaw URL Voda
Yihaw URL Zrak