arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Evropsko okolje - Stanje in napovedi 2015

Poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015 (SOER 2015), ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA), predstavlja celostno oceno okolja v Evropi, ki vključuje podatke na svetovni, regionalni in nacionalni ravni ter primerjave med državami. Daje vpogled v naslednjih pet let in naprej ter jasna opozorila o tveganjih preobremenjenosti okolja, ki vpliva tudi na zdravje in blaginjo ljudi.
Objavljeno: 06 03 2015
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: okolje, poročilo, SOER, zelena ekonomija, ekosistemi, učinkovita raba virov, zdravje in okolje
Viri: EIONET
URL naslov: http://www.eea.europa.eu/soer


Poročilo je bilo 5. junija predstavljeno tudi slovenski javnosti z okroglo mizo na temo zelenega gospodarstva (predstavitve z dogodka ter sporočilo za javnost ter tonske izjave: Anite Pirce Velkavrh - kontaktne točke za Slovenijo v Evropski agenciji za okolje ter Joška Kneza, generalnega direktorja ARSO .

Poročilo ugotavlja, da se je s politikami EU zmanjšala onesnaženost in bistveno izboljšala kakovost zraka in vode v Evropi. Vendar približno polovica vodnih teles v Evropi do leta 2015 verjetno ne bo dosegla dobrega ekološkega stanja. Poleg tega nadaljnja degradacija ekosistemov ogroža gospodarsko proizvodnjo in blaginjo v Evropi. Biotska raznovrstnost se še naprej zmanjšuje. Za 60 % zaščitenih vrst in za 77 % habitatnih tipov velja, da so v neugodnem stanju ohranjenosti. Leta 2012 se je manj kot 6 % kmetijskih površin v Evropi uporabljalo za ekološko kmetijstvo, pri čemer so med državami velike razlike. V prihodnosti naj bi se negativni vplivi podnebnih sprememb predvidoma še okrepili, glavni povzročitelji upadanja biotske raznovrstnosti pa naj še ne bi bili odpravljeni. Na področju učinkovite rabe virov, se je domača poraba snovi zmanjšala na 13,7 tone na osebo v letu 2012, deloma zaradi propada gradbene industrije v nekaterih državah. Stopnje recikliranja odpadkov so se med letoma 2004 in 2012 zvišale v 21 državah, stopnje odlaganje odpadkov na odlagališčih pa so se znižale v 27 od 31 držav. Izpusti toplogrednih plinov so se kljub 45 odstotnemu povečanju gospodarske proizvodnje od leta 1990 zmanjšali za 19 %. Poraba fosilnega goriva je padla, prav tako je manj izpustov nekaterih onesnaževal v prometu in industriji. Med letoma 2000 in 2011 so se zelene industrije v EU povečale za več kot 50 %, kar jih uvršča med redke sektorje, ki so navkljub krizi dosledno rasli.

Glede zdravja in blaginje poročilo ugotavlja, da so okoljske politike omogočile izboljšanje kakovosti pitne in kopalne vode ter zmanjšale izpostavljenost ključnim nevarnim onesnaževalom. Onesnažen zrak in hrup še naprej zelo škodujeta zdravju na mestnih območjih. Leta 2011 je bilo mogoče približno 430 000 prezgodnjih smrti v EU pripisati drobnim trdnim delcem, izpostavljenost okoljskemu hrupu pa vsako leto prispeva k vsaj 10 000 primerom prezgodnje smrti zaradi srčne bolezni. Čedalje večja uporaba kemikalij, zlasti v potrošniških izdelkih, se povezuje z ugotovljenim povečanjem pojava endokrinih bolezni in motenj pri ljudeh. Na EU ravni se izvajajo tudi ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in prilagajanja podnebnim spremembam. Vendar naj to ne bi zadostovalo za preprečitev nadaljnje škode na zdravju ljudi.

Za reševanje večplastnih izzivov, s katerimi se srečuje Evropa, bodo potrebne velikopoteznejše politike, boljše znanje in pametnejše naložbe, katerih cilj bo bistveno preoblikovati ključne sisteme, kot so prehranski, energetski, stanovanjski, prometni, finančni, zdravstveni in izobraževalni sistem. Prihodnja blaginja je torej odvisna od drznejših ukrepov na področju politike, znanja, naložb in inovacij.

Celotno poročilo je objavljeno na spletni povezavi EEA in sicer v štirih sklopih: Globalni megatrendi, Evropska obvestila, Primerjave med državami ter Države in regije.

Novica poteče 05.07.2019

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti