Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Zagotavljanje varne in zdrave vode v spreminjajočem se okolju

Objavljeno: 22 08 2011
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: vode, podnebne spremembe, zdravje
Viri: EEA
URL naslov:

V tehničnem poročilu je predstavljeno obstoječe znanje o vplivih podnebnih sprememb na vode v povezavi z zdravjem in naravo ter učinkovitost in odzivnost politik na to temo. Poročilo se osredotoča zlasti na vplive ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so poplave in suše, na vode in ekosisteme.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 21.10.2011