Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: NEC direktiva; poročilo o stanju 2010

Objavljeno: 07 06 2011
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NECD) določa zgornje meje emisij posameznih onesnaževal za vsako državo članico Evropske unije, ki jih morajo slednje izpolniti do leta 2010 in ohranjati tudi po tem letu. Določa tudi zahteve za te države, da pripravijo in poročajo o izpustih v preteklosti, projekcijah in akcijskih programih, za vzpostavitev kontrole nad izpusti onesnaževal. Kot del teh zahtev morajo države članice pripraviti in letno dopolnjevati nacionalne zbirke izpustov in projekcije izpustov v zvezi s štirimi pomembnimi onesnaževali zraka: žveplovim dioksidom (SO2), dušikovimi oksidi (NOx), nemetanskimi hlapnimi organskimi spojinami (NMVOC) in amoniakom (NH3). Ta onesnaževala imajo veliko vlogo pri nastanku ozona in trdnih delcev ter tudi pri pojavu evtrofikacije in zakisovanja ter tako močno vplivajo na kakovost okolja in zdravje ljudi. Poročilo predstavlja podatke o izpustih in projekcijah izpustov, ki so jih poročale države članice leta 2010 v okviru poročanja po NECD.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 07.08.2011