Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Vpliv izbranih ukrepov okoljskih politik na kakovost zraka v Evropi

Objavljeno: 11 04 2011
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Študija meri in analizira učinke nekaterih preteklih političnih ukrepov na področju cestnega prometa in industrijskih kurilnih naprav, ki vplivajo na zmanjšanje izpustov onesnaževal v zrak ter boljšo kakovost zraka v Evropi. V študiji so bile upoštevani ukrepi kot so uvedba emisijskih standardov Euro za cestna vozila ter izvajanje ukrepov Direktive EU o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) in Direktive o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (LCP).
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 11.05.2011