Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: NEC direktiva; poročilo o stanju 2009

Objavljeno: 08 04 2011
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NECD) določa zgornje meje emisij posameznih onesnaževal za vsako državo članico Evropske unije, ki jih morajo slednje izpolniti do leta 2010. Določa tudi zahteve za te države, da pripravijo in poročajo o izpustih v preteklosti, projekcijah in akcijskih programih, za vzpostavitev kontrole nad izpusti onesnaževal. Kot del teh zahtev morajo države članice pripraviti in letno dopolnjevati nacionalne zbirke emisij in projekcije emisij za leto 2010 v zvezi s štirimi pomembnimi onesnaževali zraka: žveplovim dioksidom (SO2), dušikovimi oksidi (NOx), nemetanskimi hlapnimi organskimi spojinami (NMVOC) in amoniakom (NH3). Poročilo predstavlja emisije in projekcije podatkov, ki so jih poročale države članice leta 2009 za poročanje v okviru NECD. Štirinajst držav članic bo do leta 2010 doseglo cilje za vsa štiri onesnaževala zraka, medtem ko preostalih trinajst verjetno ne bo sposobnih doseči vsaj enega izmed naštetih ciljev za zmanjšanje izpustov.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 08.05.2011