arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: NEC direktiva; poročilo o stanju 2008

Objavljeno: 14 10 2009
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: emisije
Viri: EEA
URL naslov:

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NECD) določa zgornje meje emisij posameznih onesnaževal za vsako državo članico Evropske unije, ki jih morajo slednje izpolniti do leta 2010. Določa tudi zahteve za te države, da pripravijo in poročajo o izpustih v preteklosti, projekcijah in akcijskih programih, za vzpostavitev kontrole nad izpusti onesnaževal. Kot del teh zahtev morajo države članice pripraviti in letno dopolnjevati nacionalne zbirke emisij in projekcije emisij za leto 2010 v zvezi s štirimi pomembnimi onesnaževali zraka: žveplovim dioksidom (SO2), dušikovimi oksidi (NOx), nemetanskimi hlapnimi organskimi spojinami (NMVOC) in amoniakom (NH3). Poročilo predstavlja emisije in projekcije podatkov, ki so jih poročale države članice leta 2008 za poročanje v okviru NECD. Nekatere države so pojasnile, da do leta 2010 ne bodo sposobne doseči vsaj enega izmed naštetih ciljev za zmanjšanje izpustov. Prav tako bodo glede na projekcije posameznih držav članic (t. i. projekcije z ukrepi) za nekatera onesnažila prekoračeni skupni izpusti za EU-27, katerih mejne vrednosti so določene v Aneksu I. in II. NECD. Le za SO2 in NH3 skupne vrednosti izpustov EU-27 najverjetneje ne bodo presegale mejnih vrednosti.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 13.11.2009

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti