arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Regionalne podnebne spremembe in prilagajanje - izziv vodnih virov v Alpah

Objavljeno: 14 10 2009
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: vodni viri, podnebne spremembe
Viri: EEA
URL naslov:

Alpe imajo zaradi svoje lege in bogatih vodnih virov zelo pomembno vlogo pri oskrbi evropskega kontinenta z vodo. Predstavljajo vitalen ekostistem tako znotraj kot tudi izven regije ter podpirajo družbeni in ekonomski napredek v širokih ravninskih območjih. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je v zadnjem stoletju gorsko podnebje močno spremenilo, temperature namreč naraščajo dvakrat hitreje kot svetovno povprečje. Glede na najnovejše znanje o vplivih podnebnih sprememb v Alpah in na izkušnje v regiji, poročilo analizira tveganja zaradi podnebnih sprememb in njihove vplive na vodne vire in njihovo kvaliteto. Ugotavlja potrebe, omejitve, priložnosti, politične vzvode in možnosti za prilagajanje. Poročilo povzema politične smernice o praksah glede prilagoditev na podnebne spremembe, z namenom pomagati regionalnim in lokalnim deležnikom pri pripravi “robustnih” strategij za prilagajanje podnebnim spremembam.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 13.11.2009

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti