Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: EMEP/EEA vodič za popis emisij v ozračju - 2009

Objavljeno: 14 10 2009
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: onesnaženost, ozračje
Viri: EEA
URL naslov:

EMEP/EEA Vodič o emisijah v ozračje (predhodno ime EMEP CORINAIR vodič) nudi pomoč pri ocenjevanju emisij iz antropogenih in naravnih virov. Pripravljen je za pomoč poročanju UNECE LRTAP Konvenciji in Direktivi EU NEC o izpustih posameznih držav. Vodič je pripravila Delovna ekipa UNECE/EMEP za registre emisij in projekcije (TFEIP). Trenutna verzija 2009 je dosedanje zelo posodobila. Zaznamujejo jo večja metodološka konsistentnost, bolj kompleksna pokritost virov onesnaženosti in emisijskih faktorjev ter posodobljeni tehnološki opisi. Prav tako vsebuje nova splošna poglavja, ki predstavljajo osnovna načela za pripravo registra emisij. Čeprav so ta poglavja tehnično podkrepljena s strani TFEIP jih EMEP, matična družba TFEIP, še ni odobrila. Poglavja so torej še vedno v procesu spreminjanja. Na posebno željo EMEP so ta poglavja dostopna tudi posameznim državnim strokovnjakom. Končna poglavja bodo dostopna na tej spletni strani konec leta 2009, ko bodo odobrena tudi s strani EMEP.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 13.11.2009