arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: EMEP/EEA vodič za popis emisij v ozračju - 2009

Objavljeno: 14 10 2009
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: onesnaženost, ozračje
Viri: EEA
URL naslov:

EMEP/EEA Vodič o emisijah v ozračje (predhodno ime EMEP CORINAIR vodič) nudi pomoč pri ocenjevanju emisij iz antropogenih in naravnih virov. Pripravljen je za pomoč poročanju UNECE LRTAP Konvenciji in Direktivi EU NEC o izpustih posameznih držav. Vodič je pripravila Delovna ekipa UNECE/EMEP za registre emisij in projekcije (TFEIP). Trenutna verzija 2009 je dosedanje zelo posodobila. Zaznamujejo jo večja metodološka konsistentnost, bolj kompleksna pokritost virov onesnaženosti in emisijskih faktorjev ter posodobljeni tehnološki opisi. Prav tako vsebuje nova splošna poglavja, ki predstavljajo osnovna načela za pripravo registra emisij. Čeprav so ta poglavja tehnično podkrepljena s strani TFEIP jih EMEP, matična družba TFEIP, še ni odobrila. Poglavja so torej še vedno v procesu spreminjanja. Na posebno željo EMEP so ta poglavja dostopna tudi posameznim državnim strokovnjakom. Končna poglavja bodo dostopna na tej spletni strani konec leta 2009, ko bodo odobrena tudi s strani EMEP.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 13.11.2009

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti