Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Suša in čezmerna poraba vode v Evropi

Od igrišč za golf do knjig, od olivnega olja do cepiv, vsi izdelki in storitve, od katerih smo odvisni, skupaj z mnogimi drugimi vsakodnevnimi dejavnostmi zahtevajo življenjsko pomemben vir: vodo. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) potrjuje, da v mnogih predelih Evrope raba vode ni trajnostna. Poročilo prinaša priporočila za nov pristop k upravljanju vodnih virov.
Objavljeno: 25 03 2009
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: Voda, podnebne spremembe, kmetijstvo
Viri: EEA
URL naslov:

V poročilu EEA z naslovom "Vodni viri v Evropi – soočanje s pomanjkanjem vode in sušo" je poudarjeno, da čeprav ima južna Evropa še naprej največje težave s pomanjkanjem vode, je poraba vode čedalje bolj omejena tudi v nekaterih severnih predelih. Poleg tega se bosta zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti povečali intenzivnost in pogostost suš, omejevanje porabe vode pa se bo zaostrilo zlasti v poletnih mesecih. „Kar zadeva vodo, živimo prek svojih zmožnosti. Kratkoročna rešitev probelma pomanjkanja vode je bila črpanje še večjih količin vode iz naših površinskih in podzemnih vodnih zalog. Čezmerno izkoriščanje ni trajnostno ter močno vpliva na kakovost in količino preostale vode ter na ekosisteme, ki so od nje odvisni,“ pravi profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica EEA. „Omejiti moramo potrebe po vodi, čim bolj zmanjšati količino odvzete vode in povečati učinkovitost njene rabe.“
Povezava na publikacijo v slovenskem jeziku

Novica poteče 24.04.2009