Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Izvajanje direktive o trgovanju z emisijami s strani držav članic EU

Objavljeno: 19 03 2009
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: onesnaženost zraka, podnebne spremembe, politični instrumenti in ukrepi
Viri: EEA
URL naslov:

Evropska unija izvaja največjo večdržavno in večsektorsko shemo sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (ETS) po vsem svetu. Prvo obdobje trgovanja (2005-2007) se je zaključilo v prejšnjem letu. Poročilo predstavlja izkušnje držav članic o izvajanju sistema trgovanja. Poročilo za poročevalsko leto 2008 pokriva tako specifične podatke o trgovanju v letu 2007 kot tudi nekatere ugotovitve iz celotnega prvega obdobja trgovanja. Poročilo vsebuje tudi kratko razpravo glede tveganja povečanja izpustov ogljika. V mnogih pogledih lahko prvo obdobje trgovanja od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2007 obravnavamo kot raziskovalno fazo, ob upoštevanju, da je EU ETS prva večnacionalna shema te velikosti za trgovanje z emisijami. Tekom triletnega obdobja je bilo pri izvajanju sheme trgovanja z emisijami pridobljeno večje znanje o ključnih podatkih in pridobljenih izkušnjah. Naučili smo se številnih lekcij, ki so preoblikovale zasnovo in izvajanje sistema, kar se bo dogajalo še vnaprej. Poročilo razkriva, da je še prostor za nadaljnja prilagajanja, ki so v določeni meri že bila obravnavana. Iz trgovanja v letu 2008 se uporablja nova različica smernic za spremljanje in poročanje. Nekatera druga vprašanja so obravnavana v predlagani spremembi direktive o trgovanju, ki je predmet razprav v Svetu EU in v Evropskem parlamentu.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 18.04.2009