Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: NEC direktiva – poročilo o stanju 2007

Objavljeno: 19 03 2009
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NECD) določa zgornje meje emisij posameznih onesnaževal za vsako državo, ki jih morajo slednje izpolniti do leta 2010. Določa tudi zahteve za države članice Evropske unije, da pripravijo in poročajo o nacionalnih popisih, projekcijah in programih. Kot del teh zahtev morajo države članice pripraviti in letno dopolnjevati nacionalne zbirke emisij in projekcije emisij za leto 2010 v zvezi s štirimi pomembnimi onesnaževali zraka: žveplovim dioksidom (SO2), dušikovimi oksidi (NOx), nemetanskimi hlapnimi organskimi spojinami (NMVOC) in amoniakom (NH3). Poročilo predstavlja emisije in projekcije podatkov, ki so jih poročale države članice leta 2007 za poročanje v okviru NECD.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 18.04.2009