Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Vplivi podnebnih sprememb v Evropi - presoja na podlagi okoljskih kazalcev 2008

Objavljeno: 24 10 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: podnebne spremembe
Viri: EEA
URL naslov:

V poročilu so predstavljene pretekle in predvidene podnebne spremembe v Evropi in njihovi vplivi, opisane s 40 kazalci. Osredotočeno je na najbolj ranljive sektorje in regije Evrope, kjer bo največja potreba po prilagoditvi. Obravnava naslednje skupine kazalcev: Ozračje in podnebje, kriosfera, morska biotska pestrost in ekosistemi, količine vode (vključno z rečnimi poplavami in sušami), kakovost sladke vode in biotska pestrost, kopenski ekosistemi in biotska pestrost, prst, kmetijstvo in gozdarstvo ter zdravje ljudi. Poročilo opozarja tudi na potrebo po ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam v Evropski uniji, na nacionalnem in regionalnem nivoju ter potrebo po poostrenem monitoringu, zbiranju in izmenjavanju podatkov ter znižanju negotovosti pri projekcijah. Poročilo je nastalo v sodelovanju Evropske agencije za okolje (EEA), Skupnim razsikovalnim središčem Evropske komisije (JRC-IES) in Svetovno zdravstveno organizacijo Evrope (WHO).
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 23.11.2008