arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Letne evidence izpustov za obdobje 1990-2006 v Evropski skupnosti v okviru Konvencije o prenosu onesnaževal na velike razdalje preko meja (CLRTAP)

Objavljeno: 24 10 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: Onesnaženost zraka
Viri: EEA
URL naslov:

Poročilo predstavlja pregled podatkov o izpustih onesnaževal v zrak za države članice EU-27 med leti 1990-2006. Poudarjen je velik prispevek sektorja za promet k onesnaževanju zraka, saj slednji predstavlja največji vir NOX, CO in NMVOC in drugi največji vir emisij delcev (PM10 in PM2,5). Od leta 1990 je v EU-27 opazno precejšnje znižanje izpustov različnih onesnaževal zraka – beleženi izpusti dušikovih oksidov so se v letu 2006 znižali za več kot 35% in izpusti žveplovega dioksida za skoraj 70 %. V poročilu je podano opazno znižanje izpustov iz mnogih gospodarskih panog po posameznih državah.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 23.11.2008

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti