Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Podnebje za prometne spremembe. TERM 2007: kazalci za spremljanje prometa in okolja v Evropski uniji

(TERM = Mehanizem za prometno - okoljsko poročanje Evropske agencije za okolje)
Objavljeno: 24 10 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: podnebne spremembe, raba tal, promet
Viri: EEA
URL naslov:

Poročilo TERM 2007 proučuje učinkovitost prometnega sektorja glede doseganja ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ob tem ugotavlja, da samo tehnološke izboljšave niso zadostne za doseganje zastavljenih ciljev. Načrtovalci politike bodo morali najti tudi druge rešitve za zmanjšanje vplivov na okolje zaradi naraščajoče potrebe po prometu.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 23.11.2008