Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Uporaba direktive vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov - poročevalsko leto 2007

Objavljeno: 24 10 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: podnebne spremembe, toplogredni plini, trgovanje s pravicami do izpustov TGP, energija
Viri: EEA
URL naslov:

Po 21. členu Direktive o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, države članice vsako leto predložijo Komisiji poročilo o uporabi te direktive. V tem poročilu se posebna pozornost posveti ureditvi dodelitve pravic, delovanju registrov, uporabi smernic za spremljanje in poročanje, preverjanju in zadevam, povezanim s skladnostjo z Direktivo, ter morebitni fiskalni obravnavi pravic. Poročilo se pripravi na podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo oblikuje Komisija. Vse države članice so podale poročila za drugo leto trgovanja (2006), v veliki večini so bili zapolnjeni tudi pomanjkljivi podatki iz prejšnjih poročil.
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 23.11.2008