Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Poročilo o letnih evidencah toplogrednih plinov Evropske skupnosti za leta 1990-2006 in 2008

Objavljeno: 09 07 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: toplogredni plini, okolje, podnebne spremembe, izpusti
Viri: EEA
URL naslov:


Poročilo o letnih evidencah toplogrednih plinov Evropske skupnosti za leta 1990-2006 in 2008

V poročilu je zajet letni popis toplogrednih plinov, ki ga je Evropska unija pripravila Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) in Kjotskemu protokolu. Predstavljene so emisije toplogrednih plinov od leta 1990 do 2006 za EU-27, EU-15, posamezne države članice in gospodarske sektorje. Med letom 2005 in 2006 so emisije znotraj EU-27 padle za 0.3% in so trenutno za 7.7% manjše kot leta 1990. Emisije v EU-15 (15 članic EU pred 2004) so se zmanjšale za 0.8% in so trenutno za 2.7% manjše kot v izhodiščnem letu (v večini primerov leto 1990).

Povezava na publikacijo

Novica poteče 08.08.2008