Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Okolje na dlani

Objavljeno: 22 02 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: karte, okolje, onesnaževanje, izpusti, kakovost, voda, zrak, narava, odpadki, tla, natura 2000, zavarovana območja, naravni viri, okolje na dlani
Viri: ARSO
URL naslov: http://eionet-si.arso.gov.si/publikacije/Datoteke/OND07/OND1_celota.pd...

Publikacija Okolje na dlani podaja problematiko okolja skozi predstavitev v prostoru. Sestavlja jo 41 kart, razvrščenih v 8 tematskih poglavij: osnovne značilnosti, podnebne spremembekakovost življenja, narava in biotska raznovrstnost, naravni viri in odpadki, morsko in obalno okoljetrajnostna potrošnja in proizvodnja ter spremljanje kakovosti okolja. Vsako poglavje sestavlja karta, ključno sporočilo, kratek opis, navezava na kazalce okolja na spletu ter vir podatkov in informacij. S publikacijo smo želeli problematiko okolja še bolj približati tako javnosti in oblikovalcem politike kot raziskovalcem in medijem. Publikacija je dostopna v tiskani obliki na Agenciji RS za okolje.

Novica poteče 23.03.2008