arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Okolje na dlani

Objavljeno: 22 02 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: karte, okolje, onesnaževanje, izpusti, kakovost, voda, zrak, narava, odpadki, tla, natura 2000, zavarovana območja, naravni viri, okolje na dlani
Viri: ARSO
URL naslov: http://eionet-si.arso.gov.si/publikacije/Datoteke/OND07/OND1_celota.pd...

Publikacija Okolje na dlani podaja problematiko okolja skozi predstavitev v prostoru. Sestavlja jo 41 kart, razvrščenih v 8 tematskih poglavij: osnovne značilnosti, podnebne spremembekakovost življenja, narava in biotska raznovrstnost, naravni viri in odpadki, morsko in obalno okoljetrajnostna potrošnja in proizvodnja ter spremljanje kakovosti okolja. Vsako poglavje sestavlja karta, ključno sporočilo, kratek opis, navezava na kazalce okolja na spletu ter vir podatkov in informacij. S publikacijo smo želeli problematiko okolja še bolj približati tako javnosti in oblikovalcem politike kot raziskovalcem in medijem. Publikacija je dostopna v tiskani obliki na Agenciji RS za okolje.

Novica poteče 23.03.2008

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti