Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Boljše ravnanje s komunalnimi odpadki bo zmanjšalo emisije toplogrednih plinov

Objavljeno: 22 02 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: odpadki, emisije, izpusti, toplogredni plini
Viri: EEA
URL naslov: http://reports.sl.eea.europa.eu/briefing_2008_1/sl/index_html_local

Letna količina komunalnih odpadkov naj bi se od leta 2005 do 2020 povečala za 25 %. Povečana predelava odpadkov in preusmerjanje odpadkov od odlagališč imata ključno vlogo pri odpravljanju vplivov na okolje, ki jih imajo vse večje količine odpadkov. Ker se recikliranje in sežiganje odpadkov z izrabo energije uporabljata vedno pogosteje, naj bi se neto emisije toplogrednih plinov zaradi obdelave komunalnih odpadkov do leta 2020 predvidoma precej zmanjšale. Omejevanje ali preprečevanje povečevanja količine odpadkov bi še dodatno zmanjšalo emisije toplogrednih plinov zaradi obdelave odpadkov, družbi in okolju pa bi prineslo še druge koristi.

Novica poteče 23.03.2008