Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Poročilo o stanju NEC direktive

Objavljeno: 29 01 2008
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: zrak, emisije onesnaževal
Viri: EEA
URL naslov:

Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij (NECD) določa zgornje meje izpustov določenih onesnaževal, ki jih morajo vse države doseči do leta 2010. Direktiva določa tudi, da države članice EU pripravijo poročila glede na državne evidence, načrte in programe. Kot del teh zahtev, morajo države pripraviti in vsakoletno posodabljati nacionalne emisijske evidence in projekcije za 2010, ki se nanašajo na štiri pomembne onesnaževalce zraka: žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NOx), nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC) ter amoniak (NH3).
Povezava na publikacijo v angleškem jeziku

Novica poteče 28.02.2008